รักษ์คอน

120/26 ม.5 ต.ปากนคร  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
sirimas9558@gmail.com
กลุ่มผลิตภัณท์แกะหนังตลุง "รักษ์คอน"
084 241 9558
ยี่ห้อ รักษ์คอน
งานแกะสลักจากหนังสัตว์
ศิริมาศ สุวรรณสังข์เจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์