กลุ่มรักษ์คอน

120/26 ม.5 ต.ปากนคร  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
facebook.com/กลุ่มผลิตภัณท์แกะหนังตลุง
084 241 9558
ยี่ห้อ กลุ่มรักษ์คอน
งานแกะสลักจากหนังสัตว์
ศิริมาศ สุวรรณสังข์เจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ แผ่นพับประชาสัมพันธ์งานแกะหนังตะลุง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของหนังตะลุง ความเป็นมาภูมิปัญญาของชาวใต้และแสดงให้เห็นถึงความสวยงามของหนังตะลุง