นครหัตถกรรม

1 ถ.สระเรียง ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
oak1971@hotmail.com
098 579 0328
ยี่ห้อ นครหัตถกรรม
กำไลลวดลายโบราณ
คุณนิคม นกอักษรเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาตราสินค้าและจัดทำแผ่นพับภาษาอังกฤษ