มินต์ คาเฟ่

4/2,4/3 ถ.สำราญใจ ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง  จ.นครศรีธรรมราช 80110
095 718 6599
ยี่ห้อ มินต์ คาเฟ่
เครื่องดิม ไทยทีบราวนีเฟรปเป้ (Thai Tea Brownie Frappe)
คุณณรชต เกษมภมรสิริเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาการยืดอายุสินค้าและพัฒนาให้เหมาะสมโดยเน้น บราวนี่และเบเกอร์รี่