กระจูดบายใจเลน้อย

115 ม.5 ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
080 548 5142
กระเป๋าแฟชั่นสตรีจากระจูด
คุณพิริยะ พรหมแก้วเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เน้นสีพาลเทล และการสกรีนลวดลายบนกระจูด