บริษัท ไทยนาโนเซลลูโลส จำกัด

68 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
thainanocellulose@gmail.com
ไทยนาโนเซลลูโลส จำกัด
081 479 1399
biocellulose facial mask
สมบัติ รุ่งศิลป์เจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่และ VDO สำหรับใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์แนะนำผลิตภัณฑ์ เพื่อทำให้ลูกค้ามีความเข้าใจและตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น