บริษัท ซิกคอร์ จำกัด

33 ม.10 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110
sirilak.33255633@gmail.com
095 708 3984
ชาเห็ดถั่งเช่าสีทอง,แคปซูลเห็ดถั่งเช่าสีทอง
สิริลักษณ์ หนูมีเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยใช้ฐานเพาะเห็ดถั่งเชามาทำเครื่องสำอาง