บ้านโอบบุญ

437 ม.8 ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
dangnapinya@gmail.com
Starcha - บ้านโอบบุญ
094 201 7133
น้ำมันถั่วดาวอินคาสกัดเย็น
คุณโสภนัฐ สุขเหลือเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์