บจก. คิง ฟรุทส์

55/12 ม.4 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
081 696 1363
กล้วยหอมทองผลสด ตัดแต่ง แพ็กเดี่ยว แพ็กคู่ แพ็ก 4 ลูก กล้วยหอมทองหวี
คุณเสาวณี วิเลปะนะเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์