บริษัท คิง ฟรุทส์ จำกัด

55/12 ม.4 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
sulita@kingfruits.co.th; king_fruits@kingfruits.co.th
facebook.com/kingfruits.co.th
www.kingfruits.co.th
081 696 1363
กล้วยหอมทองผลสด ตัดแต่ง แพ็กเดี่ยว แพ็กคู่ แพ็ก 4 ลูก กล้วยหอมทองหวี
คุณเสาวณี วิเลปะนะเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์