วิสาหกิจชุมชนหัตกรรมกระจูดวรรณี

152 ม.10 ต.พคุณคุง  อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
jomyung_va@hotmail.com
varni2529
087 760 9879
โฮมเสตย์กระจูดวรรณี
คุณมนัทพงค์ เซ่งฮวดเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ แส่งเสริมรูปแบบการให้บริการด้วยการจัดทำแผ่นพับนำเสนอกิจกรรมภายในศูน์การเรียนรู้หัตถกรรมกระจูดวรรณีและการท่องเที่ยวชุมชนแบบโฮ