หัตกรรมกระจูดวรรณี

152 ม.10 ต.พคุณคุง  อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
087 760 9879
โฮมเสตย์กระจูดวรรณี
คุณมนัทพงค์ เปงฮวดเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ แผ่นพับนำเสนอกิจกรรมการภายในศูนย์การเรียนรู้หัตถกรรมกระจูดวรรณีและการท่องเที่ยวชุมชน โฮมสเตย์