กลุ่มผ้ามัดย้อมสตรี ต.เสวียด

30/1 ม. 8 ต.เสวียด อ.ท่าฉาง จ.สุราษฏร์ธานี 84150
กลุ่มผ้ามัดย้อมสตรีตำบลเสวียด
094 108 1749
ผ้าชิ้น ผ้าพันคอ ผ้าเช็ดหน้า
ปรียา แก้วกุดเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาตราสินค้า