ปลาดุกร้าฟาฏอนี

149/157 ม. 6 ถ.ชนเกษม  ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
catfishhalal@gmail.com
ปลาดุกร้าฟาฏอนี
089 875 6909
www.catfishhalal.com
089 8756909
ปลาดุกร้า
คุณสุธาทิพย์ หวันจิเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ บรรจุภัณฑ์ใหม่