ฟาร์มดีมาก

44/6 ม. 4 ต.ช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ธานี 84160
supatip.cha@gmail.com
farmdeemak
Dragon.Mokul5253
Tanayotchanmali
www.farmdeemak.com
062 865 2566
เมล่อน มะเขือเทศ
สุภาทิพย์ จันทร์มะลิเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ สิ่งที่ให้คำแนะนำ อยากนำเมล่อนมาแปรรูป1. น้ำเมล่อน 2. แยมเมล่อน 3. ลูกอมเมล่อน