วิสากิจชุมชนบ้านในสวน2556

318 ม.17 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฏร์ธานี 84190
วิสาหกิจชุมชนชาวสวนยางบ้านในสวน2556
081 893 3841
ถุงมือผ้าเคลือบยางธรรมชาติ..ยืดหยุ่นดี..ใช้งานได้หลากหลาย สวมใส่กระชับมือ
คุณสมเกียรติ จำปาดงเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่