วิสากิจชุมชนชาวสวนยางบ้านในสวน

318 ม.17 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฏร์ธานี 84190
081 893 3841
ถุงมือผ้าเคลือบยางธรรมชาติ..ยืดหยุ่นดี..ใช้งานได้หลากหลาย สวมใส่กระชับมือ
คุณสมเกียรติ จำปาดงเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ บรรจุภัณฑ์ใหม่