วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสานกระจูดบ้านห้วยลึก

31/1 ม. 6 ต.ท่าสะท้อน  อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี 84130
089 926 1175
กระเป๋ากระจูดแฟชั่น เครื่องใช้ในบ้าน กระเป๋าเอกสาร
คุณพัชรี จิรดิลกเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ / ตราสินค้าใหม่