วิสาหกิจชุมชนกาแฟโบราณแม่บ้านร่าหมาด

ม. 2 บ้านร่าหมาด ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81120
089 650 2898
กาแฟผงสูตรคั่วโบราณ
กิตติมา ถิ่นเกาะยาวเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาฉลากและตราสินค้า