ตะวันหวาน

399 ม.1 ต.ดินแดง อ.ลำทับ จ.กระบี่ 81120
081 895 3138
เป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางศาตร์พระราชาพัฒนาความยั่งยืน
คุณสาวัน ตันเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ ถุงซิปล๊อค/ ขวดแก้ว ปรับฉลากบรรจุภัณฑ์