บริษัท ไทยฮอลลันเดีย จำกัด

696 ม. 2 ต.อ่าวคุณ อ.เมือง จ.กระบี่ 81180
adchara.voeten@gmail.com
lekkerkrabi
061 189 1994
ยี่ห้อ เล็กเกอร์ คาเฟ่ กระบี่
ดำเนินงานในลักษณะเป็นร้านกาแฟ ที่มีการให้เช่าพื้นที่เพื่อการทำงาน
คุณอัจฉรา ฟุกเท็นเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาเมนูใหม่