วิสาหกิจชุมชนท่องเทียวตำบลแหลมสัก

42/1 ม.3 ต.แหลมสัก อ.อ่างลึก จ.กระบี่ 81110
p.chanrit@gmail.com
facebook.com/LaemsakCBT
www.laemsak.com
089 997 8915
บริการนักท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงนิเวศและวิถีวัฒนธรรมของชุมชน, ผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากสาหร่ายพวงองุ่นแห่งทะเลแหลมสัก
คุณชาญฤทธิ์ เพิ่มทรัพย์เจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ สร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจำและเพิ่มบริการด้านของฝากของที่ระลึกให้กับแหล่งท่องเที่ยว