หจก. วาริช บาติก

136/5 ถ.มหาราช ซ.24  ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
facebook.com/วาริชกระบี่บาติก
khunaum13
081 607 4785
ผ้าบาติก
วริทธิ นวลแก้วเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่