ห้างหุ่นส่วนจำกัด วาริช กระบี่ บาติก

136/5 ถ.มหาราช ซ.24  ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
varich.nualkaew@gmail.com
facebook.com/วาริชกระบี่บาติก
khunaum13
081 607 4785 , 083 174 8406
ผ้าบาติก
วริทธิ นวลแก้วเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่