ท่าพญาบาติก

136 ม.3 ต.ท่าพญา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92140
tpybatik@gmail.com
PA-YA painted batik
084 195 4447
ยี่ห้อ พญาบาติก
เสื้อสำเร็จจากผ้าบาติก
คุณไสว เรืองดุเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ สื่อการตลาด บรรจุภัณฑ์ ป้าย (Tag)