วิสาหกิจชุมขนผ้าทอนาหมื่นศรี

119 ม.8 ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง 92170
trangnaneunsri
www.nameunsritrang.Inwshop.com
081 476 4318
ยี่ห้อ ผ้าทอนาหมื่นศรี
ผ้าทอคุณกดอกหมื่นศรี
คุณอารอบ เรื่องสังข์เจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่