วิสาหกิจชุมชนผลิตเตยปาหนันบ้านดุหุน

90/2 ม.3 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 92150
081 777 5557
ยี่ห้อ วิสาหกิจชุมชนเตยปาหนันบ้านบุหุน
กระเป๋าพับ /กระเป๋าแฟชั่น
คุณจันทร์เพ็ญ ปูเงินเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้มีสวยงามและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่าย