สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครกจำกัด

169 ม.8 ต.หนองปรือ อ.รัษฏา จ.ตรัง 92130
nongvocity@gmail.com
099 245 8372
ยี่ห้อ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก
หมอนยางพารา
คุณมนัส หมวดเมืองเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนา VDO สำหรับใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์แนะนำผลิตภัณฑ์ เพื่อทำให้ลูกค้ามีความเข้าใจและตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น