วิสาหกิจชุมชนกลุ่มภูตาล

401 ม.5 ต.โคกกลอย  อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82140
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มภูตาล
080 328 2005
ยี่ห้อ ภูตาลพลังงาน
ผลิตภัณฑ์จากไม้ตาล
คุณ ดวงแก้ว รอดบนเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ ผลิตภัณฑ์ใหม่/ packaging