บริษัท ไนท์ แบล็ค ฮอร์ส ไวน์เนอรี่ จำกัด

21/9 ซ.บงกช 45 ม.5  ต.คลองสอง อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี 12120
yosita@kbbwinery.com
facebook.com/knight Black Horse Winery
kbbwinery
www.winemakepop.com
083 544 7179, 02 192 6502
ไวน์ผลไม้ ไม่มีแอลกอฮอร์
คุณโยษิตา บุญเรืองเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ผลิตน้ำผลไม้ไม่มีแอลกอฮอล์ อัดก๊าซ