บจก. ไนท์ แบล็ค ฮอร์ส ไวน์เนอรี่

21/9 ซ.บงกช 45 ม.5  ต.คลองสอง อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี 12120
083 544 7179
ไวน์ผลไม้ ไม่มีแอลกอฮอร์
คุณโยษิตา บุญเรืองเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ผลิตน้ำผลไม้ไม่มีแอลกอฮอล์ อัดก๊าซ