วิสากิจชุมชนกลุ่มเกาะยาวโฮมสเตย์

5/3 ม.1 ต.เกาะยาวน้อย  อ.เกาะยาว จ.พังงา 82160
081 968 0877
ยี่ห้อ วิสากิจชุมชนกลุ่มเกาะยาวโฮมสเตย์
การท่องเที่ยวโฮมสเตย์โดยชุมชนเกาะยาวน้อย
คุณสำเริง ราเขตเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ แผ่นพับภาษาอังกฤษ