วิสากิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชนเกาะยาว

5/3 ม.1 ต.เกาะยาวน้อย  อ.เกาะยาว จ.พังงา 82160
bangmeekohyao@gmail.com
kohyaoecotourismkohyaonoi
bangmeekohyao
081 968 0877
ยี่ห้อ เกาะยาวโฮมสเตย์
การท่องเที่ยวโฮมสเตย์โดยชุมชนเกาะยาวน้อย
คุณสำเริง ราเขตเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ ส่งเสริมการให้บริการด้วยการขยายกลุ่มลูกค้าต่างชาติด้วยการจัดทำแผ่นพับภาษาอังกฤษ