วิสาหกิจชุมชนปลาอบสมุนไพร คุณวิ

292 ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
084 689 0536
ยี่ห้อ วิสาหกิจชุมชนปลาอบสมุนไพร คุณวิ
กุ้งเสียบสามรส
วิภาวัลย์ อุดมพงพันธ์เจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ กุ้งเสียบให้มีความโดดเด่น เข้าถึงตลาดเป้าหมายได้ง่าย