บจก. เดอะธารา

58/11 ม.6 ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130
spamgrtarntara@gmail.com
Tarntara Spa Phuket
www.tarntaraspa.com
089 728 1114
ผลิตภัณฑ์ขัดผิวและทำความสะอาดผิวกาย
คุณรัตนดา ชูบาลเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ ส่งเสริมรูปแบบการให้บริการ ด้วยการพัฒนาสื่อการตลาดภาษาจีน