บ้านปิยวรรณ

24 ถ.นิมิต ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
suwikarn@yahoo.com
080 464 5557
ขนมมี9ไส้ เช่น ไข่เค็ม ไส้หวาน ไส้เค็ม
คุณกาญจนา สุธาประดิษฐ์เจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่และ VDO นำเสนอเรื่องราวผลิตภัณฑ์