บริษัท ลินดาซีเนียร์ทัวร์ โดยบริษัทลินดาโฮมแคร์ จำกัด

46/141 ม.6 ต.รัษฎา  อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
info@LindaHomeCare.com
lindagroup
@Lindahomecare
www.lindahomecare.com
094 321 0099
การท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุ
คุณชนกันต์ หิรัญพันธุ์เจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ ส่งเสริมรูปแบบการให้บริด้วยการพัฒานสื่อการตลาดและ Mascot