วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดอินทรีย์ บ้านลิพอน หัวหาร-บ่อแร่

27/1 ม.8 ต.ศรีสุนทร  อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
kanut.phuket@gmail.com
093 659 9797
น้ำเห็ดผสมมะตูม
คุณคณุตน์ ศิโรทศเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาบรรจุภันฑ์และตราสินค้าใหม่