ครัวคุณรักษ์

ต. หงาว อ.เมืองระนอง ระนอง 85000
sucheela.kn@gmail.com
khrawkunrakRanong
090 705 8087
ปลาดุกทะเลและหัวใบยี่หร่า
สุชีลา แก้มแกมเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ 1. ต้องการเพิ่มเมนูที่มีความแปลกใหม่และแตกต่างจากร้านอื่นแต่ยังคงเน้นความเป็นอาหารพื้นบ้านอยู่ 2. การตกแต่งจานอาหาร