บจก.แม่แดง ระนอง

91 ม.3 ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
081 378 0718
กะปิจากกุ้งเคย
คุณสิรินธร อุ่ยสุวรรณเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่สำหรับกลุ่มพรีเมี่ยม