ผลิตภัณฑ์รองเท้าบ้านชาคลี

69 ม.1 ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 85120
081 271 4817
รองเท้าเชือกสาน,รองเท้าหนังแท้
คุณธวัช หนูดำเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ บรรจุภัณฑ์ใหม่