บริษัท ชาคลี 69 จำกัด

69 ม.1 ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 85120
vnp_watts@hotmail.com
chakeshoe.ranong
081 271 4817
ยี่ห้อ ผลิตภัณฑ์รองเท้าบ้านชาคลี
รองเท้าเชือกสาน,รองเท้าหนังแท้
คุณธวัช หนูดำเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่