รัชชาฟาร์ม

256/23 ม.1 ต.บางริ้น  อ.เมือง จ.ระนอง 85000
089 569 2494
สลัดผักไฮโดรโปนิกส์
คุณอุรัชญา เมธานันท์เจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ บรรจุภัณฑ์