รัชชาฟาร์ม

256/23 ม.1 ต.บางริ้น  อ.เมือง จ.ระนอง 85000
maytanan@hotmail.com
รัชชาฟาร์ม
089 569 2494
สลัดผักไฮโดรโปนิกส์
คุณอุรัชชญา เมธานันท์เจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์