วิสาหกิจชุมชนทองม้วนทองสุกซารีฟา

169 ม.3 ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง 85000
063 114 0556
ขนมทองม้วน
คุณทองสุข ทรัพย์มั่งคั่งเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เนื่องจากมีเศษทองม้วนที่แตกและมีกากมะพร้าวที่เหลือจากการคั้นกะทิเป็นจำนวนมาก อยากสร้างผลิตภัฑ์ใหม่ สิ่งที่ให้คำแนะนำ คือ ทองม้วนสมุนไพรฉีกซองพร้อมบริโภค ให้ทดลองและขายในงานไทยเฟค