กลุ่มน้ำพริกซัลมา

29 ม.7 ต.บ้านควน อ. เมือง จ.สตูล 91140
093 732 8037
น้ำพริกกุ้งเสียบ
คุณเฉลิมศรี ยิ่งนิยมเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ แผ่นพับ