กลุ่มสตรีโรตีกรอบเจ๊ะบิลัง

566 ม.2 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล 91000
โรตีกรอบจิ๋ว ชุมชนบ้านใหม่ ต.เจ๊ะบิลัง จ.สตูล
089 734 7450
089 734 7450
ยี่ห้อ โรตีกรอบจิ๋ว
โรตีกรอบจิ๋ว
ปรีด๊ะ นาดมาเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์