กลุ่มสตรีโรตีกรอบจิ๋ว

566 ม.2 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล 91000
089 734 7450
โรตีกรอบจิ๋ว
อามีด๊ะ หลีวังเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์