กลุ่มหัตถศิลป์พื้นบ้านปากบารา

118 ม.2 ต.ปากน้ำ อ.ระงู  จ.สตูล 91110
087 249 6765
เต่ากระอานกะลามะพร้าว
คุณจำรูญ ตาแหยบเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับชิ้นงาน