กลุ่มสตรต.บ้านเลนปั้นจิ๋วดินไทย

212/6-7 ม.6 ต.บ้านเลน  อ.บางปะอิน  จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
083 254 4555
หัตถกรรมปั้นจิ๋วดินไทย
คุณสุเมธา ทองเสริมสุขเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ แบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย สไตส์ญี่ปุ่น