วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีตำบลบ้านเลน (ปั้นจิ๋วดินไทย)

212/6-7 ม.6 ต.บ้านเลน  อ.บางปะอิน  จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
tonliu555@gmail.com
facebook.com/ต้นหลิวปั้นจิ๋วดินไทย
083 254 4555
หัตถกรรมปั้นจิ๋วดินไทย
คุณสุเมธา ทองเสริมสุขเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ แบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย สไตส์ญี่ปุ่น