บจก.หุ่นไล่กา กรุ๊ป (วิสาหกิจเพื่อสังคม)

78/9 ถ.สฤษดิ์ภูมินารถ  ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000
089 735 1255
ผักอินทรีย์ (ปลอดสารพิษ)
คุณเสถียร โง้วสุวรรณเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์