บุหงารัมปัย

78/8 ถ.สฤษดิ์ภูมินารถ  ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000
ntm_b@yahoo.com
Ing.BungaRampai
099 304 8575
ข้าวมันแกงตอแมะ ข้าวมันกุรม่าไก่
คุณ นิธิมา บินตำมะหงงเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์