วิสาหกิจชุมชนควนขันบาติกปาเต๊ะ

181 ม.4 ต.ควนขัน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000
kuankhanbatik.satun
087 699 0301
ผ้าบาติก
คุณพรพรรณ รักนิยมเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์