กลุ่มกระจูดบ้านโคกพะยอม

50/1 ม.2 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
081 092 2446
ยี่ห้อ กลุ่มกระจูดบ้านโคกพะยอม
กระเป๋าแฟชั่นสตรีสานจากเส้นกระจูด
คุณเจ๊ะเสาะ แวฮูลูเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ ออกแบบถุงบรรจุสินค้า โดยใช้วัสดุตามตย. และให้มีตราสินค้า "เสาะนีซา" ตามตัวอย่าง