ซาโลมา

72/1 ม.2 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120
baisura3410@gmail.com
099 319 3410
099 319 3410
ยี่ห้อ ซาโลมา
ผ้าโสร่งปาเต๊ะ ออกแบบมาในรูปแบบใหม่ และสามารถใช้งานผ้าโสร่งในแบบใหม่ได้
ไบซูรา ยูโซะเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ บรรจุภัณฑ์ใหม่สำหรับผ้าโสร่งปาเต๊ะและเสื้อปาเต๊ะ ที่เป็นได้ทั้งถุงกระดาษที่ปรับเป็นกล่องกระดาษได้ในเวลาเดียวกัน