นราของฝาก

69/1 ม.9 ต.มะรือโบออก  อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 96130
mahadeemamad@gmail.com
facebook.com/ร้านนราของฝาก
nara747
081 608 4866
ยี่ห้อ ร้านนราของฝาก
กรอบรูปใบไม้สีทอง เน้นตรงวัตถุดิบ คือ ใบไม้สีทอง ที่มีลักษณะแวววาว เหมือนกำมะหยี มีความมหัศจรรย์เป็นหนึ่งเดียวในโลก โดยนำมาประดับตกแต่งให้เป็นของที่ระลึกที่มีคุณค่าเป็นมงคล
คุณมาฮาดี มามะเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ ผภิตภัณฑ์ใหม่โดยใช้ใบไม้สีทองคู่กับวัฒนธรรมนราธิวาส หรือกรอบที่ใช้อยู่ให้ดู premium ขึ้น