กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปักจักรบ้านกลูบี

189/1 ม.6 ต.สากอ  อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 96140
083 088 8131
ยี่ห้อ วิสาหกิจชุมชนปักจักรบ้านกลูบี้
ผ้าคลุมผ้า ชุดสตรี ชุดเด็กชาย-หญิง ผ้าละหมาด
ตอลีเราะห์ บอสูเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ เครื่องแต่งกายผู้ชายรูปแบบใหม่ๆ