ครัวมาดาม

275 ม.9 ต.บานา อ.เมือง  จ.ปัตตานี 94000
madamnuchrestaurant
@kruamadam
093 760 7179
ยี่ห้อ ครัวมาดาม
อาหารทะเลสดจากทะเล
คุณอริสมันต์ สาแอเต๊ะเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ การพัฒนาเมนู/ปรับเมนู/การจัดตกแต่งอาหาร