บริษัท แกรนด์เจ้าพระญา 2009 จำกัด

42/1 ม.4 ต.บ้านรุณ  อ.เมืองพระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา  13000
h.thirach@hotmail.com
facebook.com/thewineayudhya
082 442 6546
ยี่ห้อ เดอะ ไวน์ อยุดยา
อาหารและเครื่องดื่ม
คุณธัชช์ธิราช หงษ์อุปถัมภ์ชัยเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ การพัฒนาปรับเมนูอาหาร/เครื่องดื่ม