เดอะ ไวน์ อยุดยา

42/1 ม.4 ต.บ้านรุณ  อ.เมืองพระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา  13000
082 442 6546
อาหารและเครื่องดื่ม
คุณธัชช์ธิราช หงษ์อุปถัมภ์ชัยเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ การพัฒนาปรับเมนูอาหาร/เครื่องดื่ม