บริษัท บ้านกล้วย (2017) จำกัด

15/2 ม.2 ต.นาประดู่ อ.โคกโพธ์ จ.ปัตตานี 94180
M0650243859
862890210
065 024 3859
ยี่ห้อ Nawati
กล้วยเส้นทรงเครื่อง
มาลัย เพ็งมูซอเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์